Oznámení č. o1/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c27-o1
Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Účinnost od 27.12.1974
Zrušeno k 01.01.1979 (123/1978 Sb.)
Minulé znění 27.12.1974 - 31.12.1978

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo dne 28. listopadu 1974 metodický pokyn pro sestavování programů periodických revizí hospodaření.

Metodický pokyn podává podrobnější návod na sestavování programů periodických revizí hospodaření. Vychází z § 5 vyhlášky č. 163/1971 Sb., který určuje jednotlivé oblasti hospodaření, na něž má být periodická revize zaměřena.

Metodický pokyn bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
123/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
Odkazuje na
163/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.12.1974 - 31.12.1978
0. 27.12.1974 Vyhlášené znění