Oznámení č. o3/c26/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c26-o3
Částka 26/1974
Platnost od 23.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 01.03.1983 (o10/c13/1983 Sb.)
Minulé znění 01.01.1975 - 28.02.1983

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s Úřadem pro vynálezy a objevy a po projednání se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy podle § 145 odst. 2 písm. d) a § 147 odst. 1 zákona č. 84/1972 Sb. výnos ze dne 19. října 1974 čj. 821/1974-OV pro oblast objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů v resortu školství Slovenské socialistické republiky.

Výnos stanoví působnost organizací pro oblast objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů, plánování a vyhodnocování tematických úkolů, přihlašování, využívání, odměňování, správu, hodnocení a vykazování výsledků vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a spolupráci se společenskými organizacemi.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975 a zrušuje směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 28. října 1960 čj. 44 969/1960-IX k zabezpečení dalšího rozvoje vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí ve výrobních organizacích a ostatních zařízeních v působnosti ministerstva školství a kultury (Věstník MŠK 1960, sešit 33) ve znění směrnic ze dne 22. května 1964 čj. 20 949/64-VE/3 (Věstník MŠK 1964, sešit 17).

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“ v sešitě 11 ze dne 30. listopadu 1974; lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a v ministerstvu školství SSR.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o10/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 - 28.02.1983
0. 23.12.1974 Vyhlášené znění