Oznámení č. o1/c26/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c26-o1
Částka 26/1974
Platnost od 23.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 31.03.1977 (o22/c11/1977 Sb.)
Minulé znění 01.01.1975 - 30.03.1977

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 9 odst. 2, § 31 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání, výnos ze dne 19. září 1974 čj. 9446/1974-III/1 o středních školách pro pracující - absolventy učebních oborů.

Střední škola pro pracující - absolventy učebních oborů je určena pro absolventy dvouleté a tříleté přípravy v učebních oborech, poskytuje úplné střední vzdělání a studium končí maturitní zkouškou. Studium na této škole je studium při zaměstnání. Výnos řeší dále zřizování, organizaci a správu školy, podmínky pro přijímání na studium, přípravný kurs pro uchazeče o studium a přijímací zkoušky.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. ledna 1975 a bude uveřejněn v Ústředním věstníku SSR; lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a v ministerstvu školství SSR.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o22/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 - 30.03.1977
0. 23.12.1974 Vyhlášené znění