Oznámení č. o1/c24/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c24-o1
Částka 24/1974
Platnost od 20.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Aktuální znění 01.05.1988

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, Předpis o letové způsobilosti letadel L 8/A, Oddíl A - Všeobecné informace a postupy č. j. 17 734/74-20 z 2. července 1974.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce - inspektorátu v Praze a Bratislavě.

Uvedeným předpisem se zrušuje Předpis LT-1 Způsobilost letadel č. j. 12 759/65-20 ve znění Doplňku č. 1 č. j. 14 110/68 (registr. částka 14/1969 Sb.) a Doplňku č. 2 č. j. 70 258/69 (registr. částka 19/1969 Sb.).

Distribucí předpisu je pověřena Letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, Praha 68, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 18. února 1985 čj. 6546/85, kterým se mění a doplňuje Předpis L8/A o letové způsobilosti letadel, oddíl A - Všeobecné informace a postupy ze dne 2. července 1974 čj. 17 734/74-20. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilní letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze. Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 30. března 1988 čj. 21.729/87-20, kterým se mění a doplňuje předpis L 8/A o letové způsobilosti letadel, oddíl A - Všeobecné informace a postupy ze dne 2. července 1974 čj. 17.734/74-20 (reg. v částce 24/1974 Sb.), ve znění výnosu ze dne 18. února 1985 čj. 6.546 85-20 (reg. v částce 11/1985 Sb.). Uvedené výnosy nabývají účinnosti dnem 1. května 1988 a lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze. Distribucí předpisů je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Souvislosti

Je měněn
o1/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
127/1976 Sb. Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.05.1988 o1/c10/1988 Sb. Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 14:14)
2. 01.04.1985 - 30.04.1988 o1/c11/1985 Sb.
1. 01.01.1975 - 31.03.1985
0. 20.12.1974 Vyhlášené znění