Oznámení č. o2/c20/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c20-o2
Částka 20/1974
Platnost od 16.11.1974
Účinnost od 16.11.1974
Aktuální znění 16.11.1974

Státní plánovací komise

vydala ve spolupráci s Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, dodatek k Jednotným metodickým pokynům pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1975 čj. 50 995/74-II.

Tímto dodatkem jsou stanoveny dílčí úpravy Jednotných metodických pokynů pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1973 a další léta pátého pětiletého plánu (č. j. 20 210/72-III ze dne 26. dubna 1972), jejichž vydání bylo oznámeno v částce 12/1972 Sb., a které s dílčími úpravami stanovenými metodickou instrukcí z 3. dubna 1973, jejíž vydání bylo oznámeno v částce 16/1973 Sb., a s těmito dílčími úpravami platí i pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1975.

Dodatek vyšel jako samostatná publikace ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha pod číslem SEVT 23 799 3.

Souvislosti

Mění
o4/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
16/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
12/1972 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
145/1970 Sb. Zákon o národohospodářském plánování

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.11.1974 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 02:58)
0. 16.11.1974 Vyhlášené znění