Oznámení č. o1/c20/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c20-o1
Částka 20/1974
Platnost od 16.11.1974
Účinnost od 16.11.1974
Aktuální znění 16.01.1992

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo spojů

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků spojů podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce

a) výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974, čj. 7419/1974-PAM o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva spojů.

Výnos se vztahuje na dělníky organizací spojů, ve kterých se na základě rozhodnutí federálního ministerstva spojů uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193 o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí federální ministerstvo spojů.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky ze dne 17. března 1969, čj. 5432/1969-Z o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva pošt a telekomunikací ČSR, reg. v částce 15/1969 Sb.,

— úprava ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky z 27. března 1969 č. 1392/PT/ZV/1969 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích pošt a telekomunikací SSR, reg. v částce 24/1969 Sb.,

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných,

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích,

— ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru,

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy 1969), reg. v částce 1/1969 Sb., s výjimkou přílohy č. 2,

— výnos Ústřední správy spojů ze dne 18. listopadu 1968, čj 18 151/1968-PAM, o příplatku za řízení silničních motorových vozidel, reg. v částce 49/1968 Sb.,

— vyhláška č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků, s výjimkou ustanovení § 4 až 6.

Výnos včetně všech příloh tvoří obsah samostatné publikace, kterou vydalo Nakladatelství dopravy a spojů Praha; lze do něho nahlédnout u Východočeského ředitelství spojů Pardubice, Středoslovenského ředitelství spojů Banská Bystrica, Ústředního ředitelství spojů Praha, Ústředního ředitelství spojů Bratislava a federálního ministerstva spojů;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. srpna 1976 č. j. 2778/1976 PAM, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974, č. j. 7419 1974-PAM o odměňovaní dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva spojů reg. v částce 20/1974 Sb.

c) výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974 čj. 7174/1974-PAM o odměňování technickohospodářských a provozních pracovníků v organizacích v působnosti federálního.ministerstva spojů.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské a provozní pracovníky organizací spojů, ve kterých se na základě rozhodnutí federálního ministerstva spojů uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193 o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí federální ministerstvo spojů.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos Ústřední správy spojů ze dne 17. června 1968, čj. 11 609/1968/PAM, o úpravě platových poměrů provozních pracovníků spojů, reg. v částce 34/1968 Sb.,

— výnos ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky ze dne 17. března 1969, čj. 5453/1969-Z, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva pošt a telekomunikací ČSR, reg. v částce 43/1969 Sb,

— úprava ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky z 27. března 1969 č. 1393-PT-ZV-1969 o platových poměrech technickohospodářských pracovníků v organizacích pošt a telekomunikací SSR, reg. v částce 24/1969 Sb.,

— ustanovení odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního procesu,

— ustanovení 7 a 8 Směrnice o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru ve spojích (opatření 92 Věstníku ústřední správy spojů, částka 11/1968),

— výnos Ústřední správy spojů ze dne 18. listopadu 1968, čj. 18 151/1968-PAM o příplatku za řízení silničních motorových vozidel, reg. v částce 49/1968 Sb.,

— vyhláška č. 111/1968 Sb. o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách,

— vyhláška č. 200/1968 Sb. o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích,

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 20. března 1969 o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic, reg. v částce 15/1969 Sb.,

— výnos ředitele Ústřední správy spojů ze dne 30. září 1974, čj. 10 810/1964-PAM o úpravě platových podmínek pracovníků strojních početních stanic v resortu spojů, s výjimkou příloh č. 5 a 6.

Výnos včetně všech příloh tvoří obsah samostatné publikace, kterou vydalo Nakladatelství dopravy a spojů Praha; lze do něho nahlédnout u Východočeského ředitelství spojů Pardubice, Středoslovenského ředitelství spojů Banská Bystrica, ústředního ředitelství spojů Praha, Ústředního ředitelství spojů Bratislava a federálního ministerstva spojů.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. srpna 1976 č. j. 5150/1976-PAM, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974, č. j. 7174/1974-PAM o odměňování technickohospodářských a provozních pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva spojů reg. v částce 20/1974 Sb.

Souvislosti

Je měněn
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
o3/c9/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Mění
o4/c24/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c15/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
200/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
o3/c49/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o10/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
111/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
103/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
132/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
42/1967 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
24/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani
15/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
200/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
111/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
103/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
132/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
42/1967 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 16.01.1992 1/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 18:33)
2. 10.05.1977 - 15.01.1992 o3/c9/1977 Sb.
1. 16.11.1974 - 09.05.1977
0. 16.11.1974 Vyhlášené znění