Oznámení č. o3/c2/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c2-o3
Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Vyhlášené znění 19.02.1974

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

v dohodě s Federálním cenovým úřadem vydalo podle ustanovení § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos č. 4 ze dne 29. prosince 1973 o dodatku č. 1 k ceníku projektových prací.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1974 a bude uveřejněn v částce 1 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR, ročník VI/1974.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 19.02.1974 Vyhlášené znění