Oznámení č. o20/c2/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c2-o20
Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 01.01.1974
Aktuální znění 01.01.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že

1. dne 20. prosince 1973 byl v Praze podepsán Protokol o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou v roce 1974;

2. dne 20. prosince 1973 byl v Berlíně podepsán Protokol č. 4 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o výměně zboží v letech 1971-1975, který upravuje výměnu zboží v roce 1974; a

3. dne 21. prosince 1973 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o výměně zboží a platech na rok 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1974 Aktuální znění (exportováno 03.04.2020 06:43)
0. 01.01.1974 Vyhlášené znění