Oznámení č. o15/c2/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c2-o15
Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 13.10.1973
Zrušeno k 13.10.1974
Minulé znění 13.10.1973 - 12.10.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 17. prosince 1973 byl v Kábulu podepsán Protokol na obchodní rok 1973/1974 k Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou republikou ze dne 5. listopadu 1968. Protokol vstoupil na základě svého článku 3 v platnost dnem podpisu s účinností ode dne 13. října 1973 a bude platit do dne 12. října 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.10.1973 - 12.10.1974
0. 13.10.1973 Vyhlášené znění