Oznámení č. o2/c18/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c18-o2
Částka 18/1974
Platnost od 30.10.1974
Vyhlášené znění 30.10.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 1. července 1974 čj. 10 892/74-V.a/4, kterým se mění výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 999/73-V/2 o náhradách uměleckým pracovníkům za používání vlastního šatstva, líčidel, hudebních nástrojů a rekvizit.

Tímto výnosem, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1974, se rozšiřuje poskytování náhrad za opotřebovatelné součástky hudebních nástrojů i na podnikové nástroje, které jsou hudebníkům přidělovány k výkonu práce. Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, v odborech kultury KNV a Národního výboru hl. města Prahy, ve všech divadlech, státních symfonických orchestrech, Československém státním souboru písní a tanců a v Československých cirkusech a varieté.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.10.1974 Vyhlášené znění