Oznámení č. o8/c17/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c17-o8
Částka 17/1974
Platnost od 18.10.1974
Účinnost od 05.06.1974
Zrušeno k 01.01.1976
Minulé znění 05.06.1974 - 31.12.1975

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 5. června 1974 byla v Moskvě podepsána Dohoda se Svazem sovětských socialistických republik o společném vypracování technologického postupu a vyvinutí průmyslového agregátu na výrobu viskózové vysokomodulované střiže. Dohoda vstoupila na základě svého článku 7 v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1975.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.06.1974 - 31.12.1975
0. 05.06.1974 Vyhlášené znění