Oznámení č. o3/c16/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c16-o3
Částka 16/1974
Platnost od 04.10.1974
Vyhlášené znění 04.10.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 17. července 1974, čj. 7123/74 o zřízení státní přírodní rezervace „Úhošť“, a to k ochraně tabulovitého kopce význačné geologické stavby a přirozených lesních, lesostepních a stepních společenstev na jeho svazích.

Výnos o zřízení státní přírodní rezervace spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Chomutově, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 04.10.1974 Vyhlášené znění