Oznámení č. o9/c15/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c15-o9
Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 18.06.1974
Aktuální znění 18.06.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 17. prosince 1973 byla v Kábulu podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské republiky. Dohoda vstoupila na základě svého článku 11 v platnost dnem 18. června 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.06.1974 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 18:05)
0. 18.06.1974 Vyhlášené znění