Oznámení č. o8/c15/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c15-o8
Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 13.02.1974
Aktuální znění 13.02.1974

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 18. července 1973 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky. Dohoda vstoupila na základě článku XVII v platnost dnem 13. února 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.02.1974 Aktuální znění (exportováno 26.01.2021 20:08)
0. 13.02.1974 Vyhlášené znění