Oznámení č. o7/c15/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c15-o7
Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 25.09.1974
Aktuální znění 25.09.1974

Ústřední ředitel Slovenského filmu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos č. 2 ze dne 1. dubna 1974 o mzdových poměrech pracovníků při tvorbě hraných filmů ve Slovenském filmu, do něhož lze nahlédnout na ústředí Slovenského filmu v Bratislavě.

Tímto výnosem byl zrušen výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 18 ze dne 19. prosince 1968 (reg. částka 8/1969 Sb.) o úpravě platových poměrů pracovníků výrobních štábů a tvůrčích skupin při výrobě hraných filmů v Československém filmu.

Souvislosti

Mění
o8/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.09.1974 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 02:30)
0. 25.09.1974 Vyhlášené znění