Oznámení č. o5/c15/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c15-o5
Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 05.06.1974
Zrušeno k 01.01.1979
Vyhlášené znění 05.06.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 5. června 1974 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě.

Dohoda vstoupila na základě svého článku 8 v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1978.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.06.1974 - 31.12.1978
0. 05.06.1974 Vyhlášené znění