Oznámení č. o10/c15/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c15-o10
Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1975
Minulé znění 01.01.1974 - 31.12.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 26. dubna 1974 byl v Alžíru podepsán Dodatkový protokol č. 5 k Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky podepsané v Alžíru dne 19. prosince 1963.

Dodatkový protokol vstoupil na základě svého článku 3 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1974 a bude platit do 31. prosince 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1974 - 31.12.1974
0. 01.01.1974 Vyhlášené znění