Oznámení č. o9/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o9
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Federální cenový úřad a federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydaly výnos č. V-4/1974 ze dne 20. prosince 1973, kterým se mění výnos FCÚ a FMTIR ze dne 20. prosince 1971 o rozpočtování a fakturaci vedlejších rozpočtových nákladů staveb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1974 a byl uveřejněn v Cenovém věstníku částka 1/1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění