Oznámení č. o5/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o5
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo podle § 53 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, pokyny č. 3 ze dne 17. července 1974 pro rozpočtování nákladů některých bytových stavebních objektů.

Pokyny nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Účelem pokynů je stanovit způsob určení rozpočtových nákladů bytových stavebních objektů, na něž se vztahují výměry ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 1 ze dne 1. 7. 1974 a ministerstva výstavby a techniky SSR č. 1 ze dne 1. 7. 1974. o stanovení paušálů obytných domů.

Pokyny budou uveřejněny ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR, ročník VI (1974).

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění