Oznámení č. o3/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o3
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

podle § 52 písmeno a) bod 4 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a federální ministerstvo zahraničního obchodu podle § 2 odst. 4 zákona č. 119/1948 Sb., vydala směrnice ze dne 15. března 1974 pro uzavírání smluv mezi československými státními organizacemi a organizacemi v socialistických státech na kooperované a společné řešení výzkumných a vývojových problémů.

Směrnice byly uveřejněny 22. dubna 1974 ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR, ročník VI, částka 1-2.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění