Oznámení č. o2/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o2
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 275 odst. 2 zákoníku práce a § 33 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, na základě zmocnění vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. dubna 1971 č. 126, v dohodě s Ústřední radou odborů výnos ze dne 28. srpna 1974 čj. F V/1-6493/74-9111 [1522], kterým se stanoví odchylný způsob výpočtu průměrného výdělku pro pracovníky podniků zahraničního obchodu KOVO, MOTOKOV, KOOSPOL a CENTROTEX.

Výnos nabyl účinnosti dne 28. srpna 1974 a postupuje se podle něj při poskytování náhrady mzdy za dobu dovolené na zotavenou a při překážkách v práci, pokud k jejich výplatě dochází po 14. srpnu 1974. Je k nahlédnutí na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a v uvedených podnicích zahraničního obchodu.

Souvislosti

Odkazuje na
66/1965 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění