Oznámení č. o19/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o19
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizaci výnos ze dne 29. prosince 1973 čj. MK-9390/1973-ek. o náhradách uměleckým pracovníkům a artistům za používání vlastního šatstva, líčidel, hudebních nástrojů a rekvizit.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu kultury Slovenské socialistické republiky.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění