Oznámení č. o18/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o18
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 13.09.1974
Aktuální znění 13.09.1974

Český báňský úřad

vydal podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, výnos čj. 1914/16/1974 ze dne 26. července 1974, jímž se upravuje výnos Českého báňského úřadu čj. 52/3/1969 ze dne 6. ledna 1969, registrovaný v částce 25/1969 Sb., kterým se povoluje používat k trhacím pracím ve všech výrobních odvětvích České socialistické republiky sypkou povrchovou trhavinu, označenou PERMON DAP 1.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos je k nahlédnutí u Českého báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů a je otištěn v publikaci „Výnosy a rozhodnutí Českého báňského úřadu“, kterou vydávají Východočeské chemické závody Synthesia, n. p., Pardubice-Semtín.

Souvislosti

Mění
o18/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.09.1974 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 11:42)
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění