Oznámení č. o17/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o17
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 25. června 1974 čj. SD/33-2141/74, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 čj. 30 532/68-21 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích, výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1974 a týká se odměňování provozních pracovníků Dopravního podniku Praha-Metro. Lze do něj nahlédnout u odboru dopravy národního výboru hl. m. Prahy, na Dopravním podniku hl. m. Prahy - generálním ředitelství, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - správě pro dopravu.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění