Oznámení č. o16/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o16
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 01.09.1974
Aktuální znění 01.09.1974

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo pod čj. 22 153/74-110 ze dne 9. srpna 1974 výnos, kterým se mění výnos o učebních plánech pro školy poskytující základní vzdělání, uveřejněný pod čj. 16 074/72-200 ze dne 20. června 1972 ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1972, str. 81 a registrovaný v částce 16/1972 Sb.

Výnosem byl změněn učební plán pro základní devítiletou školu, uvedený pod bodem I citovaného výnosu, a učební plán základní devítileté školy pro nevidomé, uvedený pod bodem IX.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1974. Je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, sešit 9 z 20. září 1974 a lze do něj nahlédnout ve všech školách a na všech odborech školství okresních a krajských národních výborů.

Výnos byl též zaslán přímo okresním a krajským národním výborům.

Souvislosti

Mění
o10/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1974 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 07:11)
0. 01.09.1974 Vyhlášené znění