Oznámení č. o12/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o12
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 16 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, pod čj. 102/16 556/74 dne 29. července 1974 výnos, kterým se stanoví doba platnosti osvobození od placení pojistného za zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel. Tento výnos nabyl účinnosti dne 29. července 1974.

Předpis bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 8 a lze do něj nahlédnout u MF ČSR, GŘ České státní pojišťovny a jejich příslušných poboček.

Souvislosti

Odkazuje na
54/1953 Sb. Vládní nařízení o provozu na silnicích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění