Oznámení č. o10/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c14-o10
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Vyhlášené znění 13.09.1974

Ústřední ředitel Československého rozhlasu

vydal rozhodnutím ze dne 30. dubna 1974 Konkursní řád Československého rozhlasu.

Konkursní řád je uveřejněn v Ústředním věstníku Čs. rozhlasu, částka 10 z 13. 5. 1974 a Ústředním věstníku ČSR, částka 4 z 20. 6. 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění