Oznámení č. o3/c12/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c12-o3
Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Účinnost od 05.06.1974
Aktuální znění 01.02.1982

Ústřední rada odborů

vydala Směrnice pro pionýrské tábory ROH schválené předsednictvem Ústřední rady odborů dne 5. 6. 1974.

Úplné znění směrnic je uveřejněno ve Zpravodaji ROH č. 6/1974.

Ústřední rada odborů vydala Směrnice pro zahraniční odborářskou výměnnou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemích, schválené sekretariátem Ústřední rady odborů dne 13. X. 1975. Tyto směrnice jsou nedílnou součástí Směrnic pro pionýrské tábory ROH registrovaných v částce 12 Sbírky zákonů ČSSR z roku 1974. Úplné znění směrnic je uveřejněno ve Zpravodaji ROH č. 10/1975.

Ústřední rada odborů vydala dodatek ke Směrnicím pro pionýrské tábory ROH registrovaným v částce 12/1974 Sb. a ke Směrnicím pro zahraniční odborářskou výměnnou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemích registrovaným v částce 36/1975 Sb. Dodatek směrnic byl schválen předsednictvem Ústřední rady odborů dne 10. března 1982 s platností od 1. února 1982. Upravují se jím stravovací jednotky na osobu a den, průměrné poplatky rodičů za pobyt dětí v pionýrských táborech ROH a limity celkových nákladů na rekreované dítě v letních, putovních a zimních pionýrských táborech ROH. Obdobně se upravují Směrnice pro zahraniční odborářskou výměnnou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemích (bod 20 směrnic). Úplné znění dodatku ke směrnicím je uveřejněno ve Zpravodaji ROH č. 4/1982.

Souvislosti

Je měněn
o3/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.02.1982 o3/c18/1982 Sb. Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 05:51)
2. 13.10.1975 - 31.01.1982 o6/c36/1975 Sb.
1. 05.06.1974 - 12.10.1975
0. 05.06.1974 Vyhlášené znění