Oznámení č. o2/c12/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c12-o2
Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Vyhlášené znění 25.07.1974

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 14. ledna 1974 čj. MH-103/227/1974 o paušálních náhradách cestovních a jiných výdajů výkupčích sběrných surovin v národních podnicích Sběrné suroviny.

Výnos byl uveřejněn v částce 6-7/1974 Provozního zpravodajství - orgánu ministerstva vnitra SSR pro úsek místního hospodářství a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky - Správě místního hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a v národních podnicích Sběrné suroviny.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 25.07.1974 Vyhlášené znění