Oznámení č. o3/c11/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c11-o3
Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Vyhlášené znění 04.07.1974

Federální ministerstvo financí

spolu s ministerstvem financí ČSR a ministerstvem financí SSR

vydalo dodatek k pokynům pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů a k rozpočtové skladbě pro ústředně řízené organizace (čj. FMF III/10 300/1972, MF ČSR 11/14 000/1972, MF SSR 1/1100/1972) ve znění dodatku k těmto pokynům pro rok 1974 (čj. FMF III/11 000/1973, MF ČSR 11/11 300/1973 a MF SSR 1/750/1973).

Dodatek (čj. FMF III/11 800/1974, MF ČSR 11/12 400/1974 a MF SSR 1/800/1974) upravuje způsob sestavování a předkládání návrhů rozpočtů a finančních plánů v roce 1975; byl rozeslán všem ministerstvům a ostatním ústředním orgánům federace i republik. Kromě toho byl vydán tiskem.

Do Dodatku včetně pokynů lze nahlédnout ve federálním ministerstvu financí a v ministerstvu financí ČSR a v ministerstvu financí SSR.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 04.07.1974 Vyhlášené znění