Oznámení č. o13/c11/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c11-o13
Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Účinnost od 01.04.1974
Zrušeno k 01.04.1975
Minulé znění 01.04.1974 - 31.03.1975

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 18. března 1974 byl v Ankaře podepsán Protokol k Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky ze dne 9. července 1949.

Protokol vstoupil na základě svého článku 3 v platnost dnem 1. dubna 1974 a bude platit do 31. března 1975.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1974 - 31.03.1975
0. 01.04.1974 Vyhlášené znění