Oznámení č. o12/c11/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c11-o12
Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Účinnost od 01.02.1973
Vyhlášené znění 01.02.1973

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 22. února 1972 byla ve Varšavě podepsána Dohoda o zřízení mezinárodního hospodářského sdružení pro jadernou přístrojovou techniku „Interatominstrument".

Dohoda na základě článku 22 vstoupila v platnost dnem 1. února 1973.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.1973 Aktuální znění (exportováno 26.05.2020 02:44)
0. 01.02.1973 Vyhlášené znění