Oznámení č. o11/c11/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c11-o11
Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Účinnost od 19.02.1974
Aktuální znění 19.02.1974

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 19. února 1974 byla v Praze podepsána Dohoda s Polskou lidovou republikou o specializaci výroby sirouhlíku v Polské lidové republice a jeho dodávkách do Československé socialistické republiky za protidodávky polyvinylchloridu z Československé socialistické republiky do Polské lidové republiky.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.02.1974 Aktuální znění (exportováno 13.07.2020 08:03)
0. 19.02.1974 Vyhlášené znění