Oznámení č. o10/c11/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c11-o10
Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Vyhlášené znění 04.07.1974

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo výnos č. j. 483-11. 10. 1973 ze dne 13. 10. 1973 o prohlášení zdroje vody v lázeňském místě Mariánské Lázně za zdroj přírodní minerální vody stolní.

Výnos je uveřejněn v částce 10-11/1974 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a lze do něj nahlédnout u Městského národního výboru v Mariánských Lázních, u Okresního národního výboru v Chebu a na ministerstvu zdravotnictví ČSR - Českém inspektorátu lázní a zřídel.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 04.07.1974 Vyhlášené znění