Oznámení č. o6/c10/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c10-o6
Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Vyhlášené znění 21.06.1974

Český báňský úřad v Praze

vydal podle čl. I zákona č. 61/1965 Sb., kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy, výnos čj. 102/1/1974 ze dne 4. března 1974, kterým se vydává „Dodatek č. 1“ k seznamu povolených výbušin a pomůcek pro používání výbušin.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos je k nahlédnutí u Českého báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů v ČSR a je otištěn v publikaci „Výnosy a rozhodnutí Českého báňského úřadu“, kterou vydávají Východočeské chemické závody Synthesia, n. p., Pardubice-Semtín.

Souvislosti

Odkazuje na
61/1965 Sb. Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 21.06.1974 Vyhlášené znění