Oznámení č. o5/c10/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c10-o5
Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Vyhlášené znění 21.06.1974

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy ČSR podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, k provedení § 31 odst. 2 vyhlášky č 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, směrnice čj. F-721-18.4.74 ze dne 3. 5. 1974, kterými se vydává seznam léčiv a ostatních přípravků, které je povoleno vydávat v lékárnách bez lékařského předpisu.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1974 a zrušují se jimi směrnice č. 15/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví, jimiž byl vydán seznam léků a jiných farmaceutických přípravků, které je povoleno vydávat v lékárnách bez lékařského předpisu.

Směrnice budou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, a je možno do nich nahlédnout na odborech zdravotnictví KNV a Národního výboru hl. m. Prahy, v ústavech národního zdraví a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
42/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 21.06.1974 Vyhlášené znění