Oznámení č. o15/c10/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c10-o15
Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Účinnost od 13.03.1974
Aktuální znění 13.03.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 13. března 1974 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výrobě zařízení pro atomové elektrárny formou kooperace.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.03.1974 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 18:03)
0. 13.03.1974 Vyhlášené znění