Oznámení č. o14/c10/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c10-o14
Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1975
Minulé znění 01.01.1974 - 31.12.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 21. února 1974 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně zboží a platech na rok 1974.

Protokol vstoupil na základě ustanovení svého článku 7 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1974 a bude platit do 31. prosince 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1974 - 31.12.1974
0. 01.01.1974 Vyhlášené znění