Oznámení č. o13/c10/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c10-o13
Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Účinnost od 12.06.1973
Zrušeno k 01.01.1986
Minulé znění 12.06.1973 - 31.12.1985

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 20. února 1973 byla v Halle sjednána Dohoda o výstavbě zařízení na výrobu krystalického kyanurchloridu Rumunskou socialistickou republikou s pomocí úvěru a o jeho dodávkách účastníkům Dohody. Na základě svého článku 7 Dohoda vstoupila v platnost dnem 12. června 1973 a bude platit do 31. prosince 1985.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.06.1973 - 31.12.1985
0. 12.06.1973 Vyhlášené znění