Oznámení č. o5/c1/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c1-o5
Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 01.01.1974
Aktuální znění 01.01.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 25. října 1973 byl v Praze podepsán Protokol o zasedání československo-rakouské smíšené komise, který vstoupil na základě svého článku II v platnost dnem 1. ledna 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1974 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 06:25)
0. 01.01.1974 Vyhlášené znění