Oznámení č. o3/c1/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c1-o3
Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 01.01.1974
Aktuální znění 01.01.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 3. prosince 1973, čj. 17 177/73-V/2, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. října 1968, čj. 14 999/68-V/2, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých kulturních organizací (reg. v částce 43/1968 Sb.).

Výnosem se ruší příloha č. 1 (seznam organizací) a příloha č. 2 (nomenklatura funkcí technických, odborných a administrativních pracovníků) a nahrazují se novým zněním. V příloze č. 1 se některé organizace nově zařazují do kategorií a v příloze č. 2 se promítají všechny změny provedené ode dne vydání tohoto výnosu až do konce roku 1973. Zároveň se ruší výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. září 1971, čj. 13 998/71-V/2 (reg. v částce 32/1971 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1974 a je možno do něj nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR, v odborech kultury KNV a Národního výboru hlav. města Prahy, ve všech divadlech, státních symfonických orchestrech a krajských podnicích pro film, koncerty a estrády a ve všech přímo řízených organizacích, které pro odměňování technickohospodářských pracovníků používají tento výnos.

Souvislosti

Mění
o2/c32/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c43/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1974 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 06:59)
0. 01.01.1974 Vyhlášené znění