Oznámení č. o1/c1/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c1-o1
Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Vyhlášené znění 13.02.1974

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 14. prosince 1973 č. j. 14 742/73) o zřízení státní přírodní rezervace „Pohořské rašeliniště“, a to k ochraně horského vrchovištního rašeliniště reliktního charakteru, ojedinělého v Novohradských horách.

Výnos spolu s podmínkami k ochraně státní přírodní rezervace jsou uloženy u okresního národního výboru v Českém Krumlově, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.02.1974 Vyhlášené znění