Vyhláška č. 93/1974 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-93
Částka 16/1974
Platnost od 04.10.1974
Účinnost od 04.10.1974
Zrušeno k 02.09.1978
Minulé znění 04.10.1974 - 01.09.1978

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 26. srpna 1974

kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnázií, jejich organizací a studiu o nich

Účinnost: 4. října 1974

Platnost: 4. října 1974

Uveřejněno v: čá 16/1974 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
63/1978 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol
Odkazuje na
16/1974 Sb. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
104/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.10.1974 - 01.09.1978
0. 04.10.1974 Vyhlášené znění