Vyhláška č. 76/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-76
Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1975 - 01.01.1993

76

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky

ze dne 10. července 1974

kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Účinnost: 1. ledna 1975

Platnost: 25. července 1974

Uveřejněno v: čá 12/1974 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
12/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany
80/1963 Sb. Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 - 01.01.1993
0. 25.07.1974 Vyhlášené znění