Vyhláška č. 75/1974 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-75
Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Účinnost od 01.08.1974
Zrušeno k 02.01.1975
Minulé znění 01.08.1974 - 01.01.1975

75

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

ze dne 8. července 1974,

kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 a v souvislosti s 29. srpnem

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky po projednání se Slovenskou odborovou radou a v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ve smyslu usnesení vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 9. července 1973 č. 234 a podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, stanoví:


Čl. I

Odstavec 14 vyhlášky č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem, se doplňuje další větou tohoto znění:

„Pracovníkovi, kterému se poskytuje mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, přísluší však toto mzdové zvýhodnění za práci v pátek 30. srpna.“


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1974.


Ministr:

Krocsány v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
146/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1974 - 01.01.1975
0. 25.07.1974 Vyhlášené znění