Vyhláška č. 48/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-48
Částka 7/1974
Platnost od 08.05.1974
Účinnost od 08.05.1974
Aktuální znění 08.05.1974

48

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 25. dubna 1974,

kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu, se mění takto:

1. § 3 odst. 2 zní:

"Pro potřeby prodeje v drobném zabezpečuje podnik dovoz prostřednictvím příslušných organizací zahraničního obchodu; dovoz exkluzivních výrobků a novinek v rozsahu pro zaváděcí prodej zboží, včetně potřebných náhradních dílů, a dovoz zboží podle individuálních požadavků zákazníků může zabezpečovat přímo."

2. § 3 odst. 3 zní:

"Při přímých dovozech je podnik povinen zabezpečit dodržování obchodně politických zásad stanovených federálním ministerstvem zahraničního obchodu a postupovat v dohodě se zbožově příslušnými organizacemi zahraničního obchodu."

3. § 7 odst. 2 zní:

"Podrobnější vymezení úkolů podniku, včetně podrobnější úpravy předmětu podnikání, jeho organizace, provádění činnosti a odpovědnosti pracovníků stanoví podle potřeby ministr zahraničního obchodu v rámci své pravomoci."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Souvislosti

Mění
163/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
Odkazuje na
163/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.05.1974 Aktuální znění (exportováno 13.07.2020 06:53)
0. 08.05.1974 Vyhlášené znění