Usnesení č. 45/1974 Sb.Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-45
Částka 7/1974
Platnost od 08.05.1974
Účinnost od 08.05.1974
Aktuální znění 08.05.1974

45

USNESENÍ

Federálního shromáždění

ze dne 24. dubna 1974

o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 30. března 1974 č. 28 Sb., o zrušení daně z motorových vozidel.

Indra v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
28/1974 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.05.1974 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 11:14)
0. 08.05.1974 Vyhlášené znění