Usnesení č. 32/1974 Sb.Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-32
Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 16.04.1974
Aktuální znění 16.04.1974

32

USNESENÍ

Předsednictva Slovenské národní rady

ze dne 29. března 1974

o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83

Předsednictvo Slovenské národní rady podle § 50 dost. 1 zákona SNR č. 56/1971 Sb., o volbách do národních výborů v Slovenské socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83 a stanoví den jejich konání na sobotu dne 18. května 1974.

Štencl v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
56/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o volbách do národních výborů v Slovenské socialistické republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.04.1974 Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 04:23)
0. 16.04.1974 Vyhlášené znění