Ústavní zákon č. 30/1974 Sb.Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-30
Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 16.04.1974
Aktuální znění 16.04.1974

30

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. dubna 1974

o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


§ 1

Česká národní rada souhlasí se změnami hranic České socialistické republiky podle Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, podepsané ve Vídni dne 21. prosince 1973.


§ 2

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.04.1974 Aktuální znění (exportováno 19.09.2020 07:48)
0. 16.04.1974 Vyhlášené znění