Opatření č. 28/1974 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-28
Částka 4/1974
Platnost od 01.04.1974
Účinnost od 01.04.1974
Aktuální znění 01.04.1974

28

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 30. března 1974

o zrušení daně motorových vozidel

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 98/1964 Sb., o dani z motorových vozidel se ruší.

Čl. II

Zákon č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních, se mění a doplňuje takto:

§ 2 odst. 2 písm. c) zní:

"c) z dodávkových a osobních automobilů s obsahem válců:

do 800 ccm včetně 700 Kčs
nad 800 ccm do 1250 ccm včetně 900 Kčs
nad 1250 ccm do 2000 ccm včetně 1300 Kčs
nad 2000 ccm 1600 Kčs;"

Čl . III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Souvislosti

Mění
8/1968 Sb. Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních
Ruší
98/1964 Sb. Zákon o dani z motorových vozidel
Je odkazován z
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
62/1977 Sb. Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
45/1974 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Odkazuje na
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
8/1968 Sb. Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních
98/1964 Sb. Zákon o dani z motorových vozidel

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1974 Aktuální znění (exportováno 27.05.2020 02:17)
0. 01.04.1974 Vyhlášené znění